Điện toán đám mây dựa trên sự hợp tác và dựa trên đội ngũ web cộng tác

Hợp tác với chúng tôi

Kinh doanh phần mềm điện toán đám mây
Mail, Phê duyệt, Báo cáo, Lịch, Liên hệ, Bản tin, Công việc...

Công cụ cộng tác trực tuyến và kinh doanh trực tuyến

Tiết kiệm chi phí IT

Giá thấp nhưng chức năng
đa dạng nhiều lựa chọn

phần mềm hợp tác trực tuyến và công cụ hợp tác cho doanh nghiệp

Hệ thống bao gồm

Groupware(Mail), Messenger, CloudDisk chạy trên Windows PC, Mac, iOS, Android

 phần mềm cộng tác email và hệ thống công việc

Thay đổi hệ thống làm việc

Công ty của bạn đang cần xây dựng điện toán đám mây cá nhân
Chỉ dùng(PC, Mail, paper) phải không?
Hãy chuyển Public sang Private.


Hơn 100.000 người sử dụng hoạt động kinh doanh của họ tốt hơn với phần mềm MofficeSuite.

Đăng ký cho lần Sử dụng thử Ngay

  • Dể dàng, Không đăng ký rắc rối
  • |
  • Sử dụng thử 30 ngày
  • |
  • Giá chỉ 20.000đ mỗi người dùng/ 1 tháng sau khi sử dụng thử.
Đăng ký Xem Ứng dụng